FORMULARZ WYCENY

Imię i nazwisko/Firma *
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Miasto *
Czy posiadasz następujące dokumenty?
Dokumentacja * Projekt architektoniczno-budowlany z ewentualną adaptacją
Projekt instalacji sanitarnych z ewentualnymi zmianami
Dokumentacja powykonawcza - inwentaryzacja
Projekt lub inwentaryzację w wersji papierowej
Projekt lub inwentaryzację w edytowalnej wersji elektronicznej
Dokumentacja urządzeń grzewczych i dla ciepłej wody
Faktury, rachunki na zastosowane materiały budowlane
Czy budynek wyposażony jest?
Dodatkowe parametry W więcej niż jedno źródło ciepła dla ogrzewania i/lub ciepłej wody
W instalację chłodzenia – klimatyzację dla wielu pomieszczeń
Rok budowy budynku *
Rok budowy instalacji
Rodzaj opracowania *
Cel wykonania *
Opracowanie dla *
Przeznaczenie budynku *
Powierzchnia użytkowa (w m2) *
Kubatura (w m3)
Dodatkowe informacje
(*) pola wymagane